дарстарында катууланткандыктан тартиби

Индукциялык катуулоо, өзгөчө, подшипник беттерин жана шахталарын, ошондой эле белгилүү бир жерди гана жылытыш керек болгон татаал формалуу бөлүктөрдү катуулатуу / өчүрүү үчүн колдонулат. Индукциялык жылытуу тутумунун иштөө жыштыгын тандоо аркылуу алынган тереңдиктин тереңдиги аныкталат. Андан тышкары, ал ... Толук маалымат