болотту беттик өчүрүү үчүн индукциялык жылытуу

Болоттун бетин өчүрүү үчүн индукциялык жылытуунун кинетикасы болоттун үстүнкү өчүрүү үчүн индукциялык жылытуунун кинетикасы факторлорго көз каранды: 1) температуранын жогорулашынын натыйжасында болоттордун электрдик жана магниттик параметрлеринин өзгөрүшүн шарттайт (бул өзгөрүүлөр өзгөрүүлөргө алып келет сиңген жылуулуктун көлөмүндө… Толук маалымат