Индукциялык жылытуунун негиздери PDF

Индукциялык жылытуунун физикалык принциптери Индукциялык ысытуунун мүнөздөмөлөрү • Даярдалуучу бөлүктө жогорку температура (көпчүлүк учурларда). • Кыска жылытуу мезгилинде кубаттуулуктун жогорку тыгыздыгы (көптөгөн колдонмолордо). • Жогорку жыштык (көптөгөн тиркемелерде). • Жылуулук булактары даярдалган бөлүктүн ичинде. Индукциялык Жылытуу негиздери Индукциялык-Жылытуу-негиздери.pdf